GGD

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of problemen.

De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

Gezondheidsonderzoeken

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschool leeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolg afspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.

Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige

De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek.

U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als:

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken.

Inloopspreekuur (0-12 jaar)

Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.

Hier kunt u zonder afspraak terecht voor:

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen

De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar  033 – 4600046. Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts.

Vaccinaties DTP en BMR

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond.

 

Mail ons 033 472 19 07  Route