MR

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee met de directie, stemt of adviseert mee in beleid van de school. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.  De MR bestaat uit twee geledingen: een vertegenwoordiging van ouders en een vertegenwoordiging van personeelsleden. De verdeling tussen beide geledingen is gelijk.

De personeelsgeleding van de MR van basisschool Sint Joris bestaat uit Agnes Smit en Gepke Kruithof. De oudergeleding bestaat uit Marieke Vedder en Kevin Dijkers.

Mailadres: mr.sintjorisschool@kpoa.nl

Notulen schooljaar 2019-2020

Mei 2020
April 2020
Januari 2020
November 2019
Oktober 2019
September 2019

Notulen schooljaar 2018-2019

Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019
Januari 2019
November 2018
Oktober 2018
September 2018

Notulen schooljaar 2017-2018

Juni 2018

Mail ons 033 472 19 07  Route