MR

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee met de directie, stemt of adviseert mee in beleid van de school. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.  De MR bestaat uit twee geledingen: een vertegenwoordiging van ouders en een vertegenwoordiging van personeelsleden. De verdeling tussen beide geledingen is gelijk.

De personeelsgeleding van de MR van basisschool Sint Joris bestaat uit Agnes Smit en Gepke Kruithof. De oudergeleding bestaat uit Kevin Dijkers en Nanja Jacobs - de Rooij. Het huishoudelijk regelement van de MR vindt u hier.

Mailadres: mr.sintjorisschool@kpoa.nl

Notulen schooljaar 2020-2021

Mei 2021
April 2021
Maart 2021
Januari 2021
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Notulen schooljaar 2019-2020

Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Januari 2020
November 2019
Oktober 2019
September 2019

Mail ons 033 472 19 07  Route