MR

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee met de directie, stemt of adviseert mee in beleid van de school. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.  De MR bestaat uit twee geledingen: een vertegenwoordiging van ouders en een vertegenwoordiging van personeelsleden. De verdeling tussen beide geledingen is gelijk.

De personeelsgeleding van de MR van basisschool Sint Joris bestaat uit Agnes Smit en Gepke Kruithof. De oudergeleding bestaat uit Kevin Dijkers en Nanja Jacobs - de Rooij. Het huishoudelijk regelement van de MR vindt u hier.

Mailadres: mr.sintjorisschool@kpoa.nl

Verslagen schooljaar 2022-2023

Notulen november 2022
Notulen oktober 2022
Notulen september 2022

Verslagen schooljaar 2021-2022

Jaaroverzicht 2021-2022
Jaarverslag 2021-2022
Notulen juni 2022
Notulen maart 2022
Notulen februari 2022
Notulen januari 2022
Notulen november 2021
Notulen oktober 2021
Notulen september 2021
Jaaragenda 2021-2022

Verslagen schooljaar 2020-2021

Jaaroverzicht 2020-2021
Jaarverslag 2020-2021
Notulen mei 2021
Notulen april 2021
Notulen maart 2021
Notulen januari 2021
Notulen november 2020
Notulen oktober 2020
Notulen september 2020

Verslagen schooljaar 2019-2020

Notulen juni 2020
Notulen mei 2020
Notulen april 2020
Notulen januari 2020
Notulen november 2019
Notulen oktober 2019
Notulen september 2019

Mail ons 033 472 19 07  Route