Passend Onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool. Natuurlijk blijft het speciaal (basis)onderwijs bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar minder leerlingen naartoe. Een ander belangrijk doel van passend onderwijs is: zorgen dat er geen leerlingen meer thuiszitten!

Na de aanmelding van een kind gaan ouders en school in gesprek over de mogelijkheden van het kind én van de school. Het is in het belang van je kind en je plicht dat je zoveel mogelijk informatie over hem of haar en zijn eventuele extra behoeftes doorgeeft aan school. Soms kan de school van aanmelding niet bieden wat jouw kind nodig heeft. Dan is de school, door de nieuwe ‘zorgplicht’, verplicht om ouders en hun kind binnen 6 tot 10 weken te helpen aan een andere passende onderwijsplek. School kijkt dus samen met de ouders welke school wél kan bieden wat het kind nodig heeft. Indien nodig kan SWV de Eem daarbijondersteunen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van SWV de Eem

Mail ons 033 472 19 07  Route