Klachten

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen bespreken met de leerkracht en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Lukt dit niet dan kunt u de zaak voorleggen aan de directie van de school. Tijdens dit proces kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. Meer informatie over de klachtenregeling en de externe vertrouwenspersoon kunt u lezen op www.kpoa.nl.

Wilt u liever praten met iemand buiten de school, dan kunt u zich wenden tot de externe contactpersoon. KPOA heeft deze taak belegd bij twee personen: Sylvia van Bracht en Jeroen Meiboom van de CED groep. Zij zijn beiden bereikbaar via 010-4071599 of per mail: evp@cedgroep.nl.

Mail ons 033 472 19 07  Route