Opleidingsschool

Basisschool Sint Joris heeft in mei 2012 het Keurmerk Academische Opleidingsschool gekregen. We plaatsen jaarlijks studenten van Hogeschool Utrecht ITT van alle leerjaren. Als er na plaatsing vanuit HU-ITT nog leerwerkplekken vrij zijn, stellen we deze beschikbaar voor studenten van andere opleidingen.

Bij ons op school draai je mee als teamlid. Je krijgt volop ruimte om in de groep aan de slag te gaan en les te geven. We verwachten dat je zoveel mogelijk deelneemt aan activiteiten die plaatsvinden op school en dat je een actieve rol speelt. Je bent bijvoorbeeld bij vergaderingen, kunt in een werkgroep meedraaien en bent waar mogelijk bij gesprekken met ouders.

De begeleiding wordt verzorgd door de praktijkopleider, in samenwerking met de schoolopleider. De praktijkopleiders en de schoolopleider zijn getraind en ervaren in het begeleiden van leren op de werkplek.

Een academische opleidingsschool: onderzoek

Op basisschool Sint Joris wordt onderzoek uitgevoerd door studenten en door leerkrachtonderzoekers. Je werkt dus samen met collega’s in een leerteam. De onderwerpen sluiten aan bij het beleidsplan van de school en behoeften van ons team.

Overige studenten/stagiaires

Basisschool Sint Joris, is een erkend leerbedrijf voor stageplaatsen aan studenten van ROC’s. We zijn geregistreerd als leerbedrijf voor de kwalificaties AKA en Sociaal Agogisch Werk.

Belangstelling?

Bij alle stages loopt het contact in eerste instantie via de schoolopleider. Na een kennismakingsgesprek wordt in overleg bepaald of de stagiair een plek krijgt binnen de school en worden daar afspraken over gemaakt.

Wil je informatie over de mogelijkheden en beschikbaarheid van stageplaatsen, neem dan via de mail contact op met c.tulen@kpoa.nl. Geef in je mail duidelijk aan wat je vragen en wensen zijn. Denk hierbij aan de opleiding die je doet, de fase waarin je zit, de gewenste bouw of groep, stagedag(en) en de periode waarin je wilt komen.

Mail ons 033 472 19 07  Route