Schoolgids

De schoolgids heeft tot doel u een zo goed mogelijk inzicht te geven in onze school: over de werkwijze en de ontwikkelingen en over de manier waarop wij de denken de door ons gestelde doelen te kunnen bereiken. Deze schoolgids geeft u verder inzicht in wie u waar op kunt aanspreken. Voor ouders die bezig zijn met het kiezen van een basisschool voor hun kind, dient deze gids als middel om duidelijk te maken wat u van onze school kunt en mag verwachten. De schoolgids geeft in grote lijnen aan wat wij op school doen.

De schoolgids is binnen alle geledingen besproken en is als zodanig vastgesteld door de MR. Daar waar in de gids ‘ouders’ vermeld staat, wordt bedoeld: ‘ouders/verzorgers’.

U kunt de schoolgids hier bekijken of downloaden!

Mail ons 033 472 19 07  Route