Identiteit

Basisschool Sint Joris is een katholieke basisschool. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is dan ook een onderdeel van de activiteiten op school. Wij praten met kinderen over waarden en normen die voortkomen uit katholieke uitgangspunten. Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen.

Iedereen die zich kan vinden in onze identiteit en het onderwijs dat we bieden, is welkom op onze school. Dat betekent dat wij verwachten dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten die te maken hebben met onze identiteit.

Mail ons 033 472 19 07  Route